Контакти

Попълнете формата отдолу

За връзка с нас

Гр.София обл.София общ.Столична район.
Производствени бази:
– гр. София бул. Илиенско шосе
Телефон:
Лице за контакт – 0884/042 841, 0988/700 244

Къде се намираме: